OSNOVNE INFORMACIJE

Ali oz. kdaj tečajnik potrebuje smučarsko vozovnico?

Vsak smučar na smučišču mora imeti svojo smučarsko vozovnico. Izjema so otroci, ki še niso dopolnili 6. leta starosti in se na vlečnici peljejo skupaj s staršem, učiteljem ali skrbnikom.

Ali je tečajnik v primeru nesreče zavarovan?

Vsak smučar, ki ima veljavno smučarsko vozovnico, je zavarovan preko RTC Kranjska Gora. Nezgodnega zavarovanja preko Šole smučanja Kekec ni.

Ali je čelada obvezen del smučarske opreme?

Čelada je obvezna za otroke, mlajše od 15 let. Uporabo čelade toplo priporočamo tudi starejšim od 15 let in odraslim. Na smučišču namreč nismo sami in nezgoda žal nikoli ne počiva.

Ali lahko otroka vključim v skupinski tečaj katerikoli dan v tednu?

V Šoli smučanja Kekec vmesne priključitve v skupinski tečaj niso možne. Z izkušnjami smo se naučili, da novi otroci v že utečenem tečaju prekinejo ritem programa in razbijejo homogenost skupine. Ker želimo ohraniti kvaliteto naših tečajev, otrok ne vključujemo vsakodnevno, temveč: ob ponedeljkih v 5-dnevni, v sredo 3-dnevni in v soboto 2-dnevni tečaj (vsak poteka dve uri dnevno).

Ali dobim vrnjeno predplačilo v primeru odpovedi?

Po splošnih določilih poslovanja podjetja 24-7 d.o.o., je odpovedni rok najmanj 24 ur pred začetkom programa. Če je bilo plačano predplačilo in je bila rezervacija odpovedana skladno s pogoji poslovanja, vam predplačilo vrnemo oz. ure prestavimo na drug termin. V nasprotnem primeru se vam obračunajo storitve, rezervirane vsaj za prvi dan.

V primeru, da tečajnik med tečajem zboli, nam to sporočite v najkrajšem času, da vam povrnemo denar ali pa naredimo dobropis.

INDIVIDUALNA URA ALI SKUPINSKI TEČAJ

Kaj je razlika med individualno uro in skupinskim tečajem?

Medtem ko so na individualni uri lahko z učiteljem največ trije tečajniki, je z enim učiteljem v skupinskem tečaju do 10 smučarjev. Največja razlika je v hitrosti napredovanja, saj se na individualni uri učitelj lahko prilagodi znanju in željam posameznika v večji meri, kot v skupinskem tečaju-tečajnik torej hitreje napreduje na indivdualni uri. Prednost tečajev pred individualnimi urami je ta, da imajo otroci ob sebi vrstnike, s katerimi se lahko primerjajo, tekmujejo in zabavajo. V tečaj lahko vstopijo samo smučarji, ki že znajo samostojno uporabljati vlečnico, za individualno uro pa predznanje ni potrebno.

Koliko časa traja individualna ura in koliko časa tečaj?

Vsaka učna ura traja 55 minut. Primer: 2- urni skupinski tečaj ali dve zaporedni individualni uri trajata 110 minut.
Poučevanje se vedno začne na polno uro.

Ali otroci na koncu skupinskega tečaja ali individualnih ur dobijo diplomo in medaljo?

Otroci v Šoli smučanja Kekec dobijo diplomo in medaljo, če so udeleženi v programu individualnih ur ali tečajev vsaj 3 dni.

Ali skupinski tečaj ali individualne ure odpadejo v primeru slabega vremena?

Ne. Tečaji se izvajajo, dokler obratujejo žičniške naprave oziroma z izvajanjem programa ni ogroženo zdravje tečajnikov in učiteljev. Individualne ure in skupinski tečaj je v primeru slabega vremena mogoče odpovedati ali prestaviti, vendar samo v primeru, če odpoveste vsaj 12 ur pred začetkom.

IZBOR PROGRAMA

Moj otrok še nikoli ni smučal. Rad bi, da se nauči. Kako se lahko najceneje nauči smučati?

Učenje se prične z individualnimi urami, kjer se mora otrok najprej naučiti samostojno uporabljati vlečnico in varno zaustaviti (izjema so otroci med 3. in 6. letom, ki se predhodno lahko vključijo v smučarski vrtec). Ko se otrok zna zaustaviti in samostojno uporabljati vlečnico, lahko učenje smučanja nadaljuje v 2-urnem skupinskem tečaju.
Dejstvo je, da se otroci v skupinskih tečajih učijo počasneje, kot bi se na individualnih urah s svojim učiteljem. Za enak rezultat, osvojen preko več tečajev ali manj individualnih ur, torej na koncu odštejete približno enak znesek.
V Šoli smučanja Kekec za začetnike tako priporočamo med 2 in 10 individualnih ur (odvisno od posameznika), da se otrok nauči suverenega in predvsem varnega zaustavljanja, drsenja in samostojne uporabe žičnice. Učitelj smučanja bo precenil, kdaj je otrok pripravljen za prestop v skupino. Takrat se lahko vključi v naš 2-urni skupinski tečaj, kjer se bo z malce več predhodnega znanja lahko s sovrstniki tudi bolj zabaval.
Pogosto je najučinkovitejši način na koncu tudi najcenejši. Pri vsem tem si najbolj želimo, da se otroci zabavajo in postanejo varni ter samozavestni smučarji.

Moj otrok je star od 3–6 let in še nikoli ni smučal. Rad bi, da se nauči. Kaj priporočate?

Priporočamo, da gre otrok najprej za 2 do 4 dni v Smučarski vrtec Kekec, kjer se bo skozi igro spoznal z opremo in naučil osnov. Sledijo individualne ure, učitelji iz smučarskega vrtca pa vam bodo povedali, kdaj je otrok pripravljen za prestop. Na 2-10 individualnih urah (odvisno od posameznika) se bo učitelj popolnoma posvetil vašemu otroku, ga naučil samostojne uporabe vlečnice, varnega zaustavljanja in nadaljevalnih tehnik. Otrok bo dobil vso pozornost, ki jo v tej fazi učenja potrebuje, užival v smučanju ter želel nadaljevati. Učitelj bo presodil, kdaj je otrok pripravljen za prestop v skupinski tečaj. V tem trenutku bo imel dovolj znanja in bo dovolj samozavesten, da bo lahko odlično deloval v skupini. Skupinski tečaji imajo več ravni, skupaj z učitelji pa boste izbrali raven, najbolj primerno za vašega nadobudnega smučarja. Za nasvete so vedno na voljo učitelji Šole smučanja Kekec ali dekleta in fantje v recepciji.

Moj otrok je star od 7–14 let in še nikoli ni smučal. Rad bi, da se nauči. Kaj priporočate?

Za začetek priporočamo 2-10 individualnih ur (odvisno od posameznika), kjer se bo učitelj popolnoma posvetil vašemu otroku, ga naučil samostojne uporabe vlečnice, varnega zaustavljanja in nadaljevalnih tehnik. Otrok bo dobil vso pozornost, ki jo v tej fazi učenja potrebuje, užival v smučanju ter želel nadaljevati. Učitelj bo presodil, kdaj je otrok pripravljen za prestop v skupinski tečaj. V tem trenutku bo imel dovolj znanja in bo dovolj samozavesten, da bo lahko odlično deloval v skupini. Skupinski tečaji imajo več ravni, skupaj z učitelji pa boste izbrali raven, najbolj primerno za vašega nadobudnega smučarja. Za nasvete so vedno na voljo učitelji Šole smučanja Kekec ali dekleta in fantje v recepciji.

Moj otrok je star od 7–14 let in nisem prepričan ali že zna samostojno smučati in uporabljati vlečnico. Kakšen program priporočate?

Toplo priporočamo, da najprej vzamete 1–2 individualni uri. Tako bo učitelj precenil, ali otrok še vedno zna smučati tako, kot vi mislite ali ne. Če je odgovor pritrdilen, vam bo učitelj predlagal, da ga vključite v skupinski tečaj in tudi na katero raven tečaja. Mnogokrat se namreč zgodi, da starši mislijo, da otrok že zna dovolj dobro smučati za vključitev v skupinski tečaj, pa ni tako.

Moj otrok je star od 7–14 let in sem popolnoma prepričan, da že zna samostojno smučati in uporabljati vlečnico. Kakšen program priporočate?

Priporočamo, da ga vključite v skupinski smučarski tečaj ali pa v program individualnih ur. Na individualnih urah se učitelj popolnoma posveti le vašemu otroku in je zato napredek mnogo hitrejši!

Sem odrasla oseba in rad bi obnovil znanje smučanja oziroma sem popoln začetnik v smučanju. Kaj mi priporočate?

V Šoli smučanja Kekec imamo za odrasle le program individualnih ur. Naše izkušnje so namreč pokazale, da skupinski tečaji za odrasle nikakor niso dovolj zabavni in učinkoviti za naše standarde! Priporočamo 2 individualni uri dnevno, nato pa samostojno vadbo na smučišču. Tako odrasli najhitreje napredujejo.

Smučarski tečaji

Bi želeli izpopolniti svoje smučarske veščine v skupinskem duhu?

Ali vaš otrok samostojno uporablja vlečnico? Potem je skupinski tečaj prava izbira.

Close
Go top