OSNOVNE INFORMACIJE

Treba li ili kada polaznik tečaja treba imati skijašku kartu?

Svaki skijaš koji se samostalno služi vučnicom mora imati skijašku kartu. Iznimke su djeca koja još nisu navršila 6 godina starosti i koja se na vučnici voze ZAJEDNO S RODITELJEM, UČITELJEM ILI SKRBNIKOM. Ako se dijete samostalno služi vučnicom ili sedežnicom, potrebna mu je skijaška karta neovisno o dobi!

Je li polaznik tečaja osiguran u slučaju nezgode?

Svaki skijaš koji posjeduje valjanu skijašku kartu je osiguran preko RTC-a Kranjska Gora. Međutim, preko Škole skijanja Kekec pa tako ni preko skijaške karte ne postoji nikakvo osiguranje u slučaju nezgode.

Je li kaciga obavezan dio skijaške opreme?

Kaciga je obavezna za djecu mlađu od 15 godina. Naša je izričita preporuka da kacigu također koriste i oni stariji od 15 godina, kao i odrasli. Na skijalištu nismo sami i, nažalost, nesreća uvijek vreba.

Mogu li dijete uključiti na grupni tečaj bilo koji dan u tjednu?

Na grupni tečaj skijanja se moguće uključiti svaki ponedjeljak (5 dana, 2 sata dnevno), svaku srijedu (3 dana, 2 sata dnevno) i svaku subotu (2 dana, 2 sata dnevno). Ostala uključivanja usred tečaja nisu moguća jer nas je iskustvo poučilo da novo pridošla djeca na već uhodan tečaj ometaju ritam i narušavaju homogenost grupe. Zbog toga radije održavamo visoku razinu kvalitete tečajeva, pa djecu na tečajeve ne uključujemo svakodnevno.

Imam li pravo na povrat plaćenog predujma u slučaju otkaza?

Sukladno Općim uvjetima poslovanja društva 24-7 d.o.o., otkazni rok iznosi najmanje 24 sata prije početka programa. Ako je predujam uplaćen i rezervacija otkazana sukladno uvjetima poslovanja, izvršit ćemo povrat sredstava ili ćemo zakazati drugi termin održavanja sata. U protivnom zaračunavamo uslugu, barem za prvi dan.

Ako se polaznik razboli tijekom tečaja, molimo da nas o tome obavijestite što je moguće prije kako bismo izvršili povrat uplaćenih sredstava ili izdali knjižno odobrenje.

POJEDINAČNI KURS ILI GRUPNI TEČAJ

Koja je razlika između individualne poduke ili grupnog tečaja?

Kod individualne se poduke program prilagođava željama polaznika. Na individualnom satu može sudjelovati najviše troje polaznika. Prosječni polaznik uči tri puta brže uz individualnu poduku nego na grupnom tečaju na kojem može biti do 10 polaznika. Naime, na grupnom tečaju učitelj skijanja mora jednaku pažnju pridati svakome i ne može se dovoljno posvetiti svakom pojedinom polazniku tečaja. Pozitivna strana grupnih tečajeva jest da polaznici uče zajedno s prijateljima s kojima se mogu uspoređivati i zabavljati. Individualna poduka je zbog gore navedenih razloga odgovarajuće skuplja.

Koliko traju individualni satovi i grupni tečajevi?

Svaki individualni sat traje 55 minuta. Tako, primjerice, 2 individualna sata traju 110 minuta.

Svaki sat grupnog tečaja traje 50 minuta. Tako, primjerice, 2 sata grupnog tečaja traju 100 minuta. Satovi uvijek počinju svakog punog sata.

Uručuju li se djeci diploma i medalja po završetku grupnog tečaja ili individualne poduke?

Djeci u Školi skijanja Kekec se uručuju diploma i medalja ako najmanje tri dana sudjeluju u programu individualne poduke ili grupnog tečaja.

Otkazuju li se grupni tečajevi ili individualni satovi u slučaju lošeg vremena?

Ne. Satovi se izvode sve dok rade žičare ili dok izvedba programa ne ugrožava zdravlje polaznika tečaja. Individualni satovi se u slučaju lošeg vremena mogu otkazati ili zakazati u drugom terminu samo ako se otkažu najmanje 12 sati prije njihova početka.

ODABIR PROGRAMA

Moje dijete nije nikad skijalo. Želim da nauči skijati. Kako najjeftinije može naučiti skijati?

Pitanje je složenije nego što se to možda čini na prvi pogled. Najjeftiniji su grupni tečajevi. Međutim, na grupnim tečajevima, djeca (osobito početnici) uče tri puta sporije nego na individualnim satovima. Dakle, kako bi dijete dostiglo istu razinu, ono mora imati više sati grupnog tečaja nego individualne poduke. U konačnici je cijena otprilike jednaka, no ako odaberete nešto drugo, djetetu će biti zabavnije. Naime, preporuka Škole skijanja Kekec glasi: prvo individualna poduka (2 do 10 sati) tako da se dijete nauči zaustaviti, otklizavati i samostalno služiti vučnicom-tanjurićem. Kada učitelj skijanja procjeni da je dijete dovoljno dobro za grupu, tada se dijete uključuje na grupni tečaj. O tome će vas obavijestiti učitelj skijanja ili naši djelatnici na upisu u školu. Najjeftiniji način je, stoga, definitivno najučinkovitiji način. Najvažnije je, međutim, da djeca uživaju i da se razviju u sigurne skijaše pune samopouzdanja.

Moje dijete ima 3-6 godina i nije nikad skijalo. Želim da nauči skijati. Što biste preporučili?

U Školi skijanja Kekec uvijek oblikujemo program prema svakom pojedincu tako da bude što zabavniji, učinkovitiji i povoljniji. Naša prva preporuka je da dijete ima 2-6 sati individualne poduke tijekom kojih će se učitelj u cijelosti posvetiti vašem djetetu i naučiti ga kako se služiti vučnicom te poučiti naprednim skijaškim tehnikama. Ne smije se nikako zaboraviti da je djetetu potrebna sva moguća pažnja koju na individualnim satovima i dobiva. Na taj će način uživati u skijanju i htjet će skijati i dalje. Ne brinite; učitelj će brzo moći ocijeniti kada dijete može krenuti na grupni tečaj – čim se nauči samostalno služiti vučnicom-tanjurićem. Tada ga upisujete na grupni tečaj koji se izvode na nekoliko razina. U tom će trenutku dijete imati dovoljno znanja i samopouzdanja da dobro funkcionira u grupi. Ovo je definitivno najbolji i najzabavniji način učenja skijanja za četverogodišnje dijete.

Moje dijete ima 7-14 godina i nije nikad skijalo. Želim da nauči skijati. Što biste preporučili?

Svakako bi dijete prvo trebalo imati 2-6 individualnih sati skijanja na kojima će mu se učitelj u cijelosti posvetiti i poučiti ga osnovama i kako se služiti vučnicom-tanjurićem. Na taj će način zadobiti svu potrebnu pažnju koja je neophodna u ovoj fazi! Uživat će u skijanju i htjet će skijati i dalje. Ne brinite; učitelj će brzo moći ocijeniti kada dijete može krenuti na grupni tečaj – čim se nauči samostalno služiti vučnicom-tanjurićem i kada se nauči sigurno zaustavljati. Tada ga upisujete na grupni tečaj koji se izvode na nekoliko razina. U tom će trenutku dijete imati dovoljno znanja i samopouzdanja da dobro funkcionira u grupi. Učitelji Škole skijanja Kekec, kao i djelatnici koji rade na upisu u školu, će vas uvijek rado savjetovati!

Moje dijete ima 7-14 godina i nisam siguran zna li skijati i zna li se sam služiti vučnicom. Koji program preporučujete?

Naša je izričita preporuka da vaše dijete prvo ima 1-2 individualna sata. Učitelj će na taj način ocijeniti skija li dijete onako kako ste mislili ili ne. Ako da, učitelj će predložiti njegovo uključivanje na grupni tečaj odgovarajuće razine. Roditelji često smatraju da dijete već zna skijati dovoljno dobro i da ga se može uključiti na grupni tečaj, no to ne bude uvijek tako.

Moje dijete ima 7-14 godina i sasvim sam siguran da već može samostalno skijati i služiti se vučnicom. Koji program preporučujete?

Preporučujemo da ga uključite na grupne tečajeve ili na individualnu poduku. Na individualnoj poduci je učitelj u cijelosti posvećen vašem djetetu pa je napredak mnogo brži!

Odrasla sam osoba i željela bih obnoviti svoje znanje skijanja ili sam potpuni početnik u skijanju. Što biste mi preporučili?

Škola skijanja Kekec u ponudi za odrasle osobe ima samo program individualne poduke. Iskustvo nas je poučilo da grupni tečajevi za odrasle nisu ni dovoljno zabavni ni učinkoviti za naša mjerila! Naša je preporuka stoga dva individualna sata dnevno, nakon kojih slijedi samostalno vježbanje na skijaškim terenima. Odrasle osobe tako najbrže napreduju u skijanju.

Tečajevi skijanja

Želite li usavršiti svoju vještinu skijanja u timskom duhu?

Služi li se vaše dijete vučnicom samostalno? U tom je slučaju grupni tečaj pravi izbor!

Close
Go top